Fundraising

Istotnym elementem działalności Fundacji jest pozyskiwanie funduszy na działalność Projektu Misterogrande. Od początku powstania, działamy zgodnie z zasadą otwartości naszego finansowania. Oznacza to, że będziemy regularnie (przynajmniej raz na miesiąc) publikować zrozumiałe zestawienie wpływów oraz poniesionych kosztów z naszej działalności statutowej.

Ponadto, nie prowadzimy działalności gospodarczej. Oznacza to, że wszystkie narzędzia Projektu Misterogrande ofiarujemy Wam bez marży (pokrywacie jedynie koszty ich wyprodukowania). Dotyczy to zarówno zwykłych produktów jak książki, kursy, etc., ale również rekolekcji oraz dni skupienia. W przypadku rekolekcji jesteśmy jeszcze bardziej dosłowni, bo nie obciążamy uczestników żadnymi dodatkowymi kosztami związanymi z przygotowaniem wydarzenia (opłacają jedynie koszty domu rekolekcyjnego).

Zestawienie wpływów z działalności statutowej oraz poniesionych kosztów 

Skąd zatem biorą się środki na naszą działalność? Z dobrowolnych wpłat naszych darczyńców.
Możesz nim zostać np. wpłacając środki na nasze konto bankowe

Konto bankowe:
w PLN: PL 29 1020 4160 0000 2602 0265 1297
w EUR: PL 69 1020 4160 0000 2502 0265 1305

lub poprzez serwis zrzutka.pl: