Rekolekcje „Wyjdźcie Mu na spotkanie” poświęcone są relacjom. Najpierw relacji małżonków z Jezusem – Oblubieńcem a później relacją między małżonkami. Jezus – Oblubieniec, który towarzyszy nam od dnia zaślubin chce być obecny w naszym życiu i chce w nim uczestniczyć obdarowując nas swoją łaską. Do nas należy stworzenie przestrzeni i czasu dla Niego. Nasza więź z Nim w bezpośredni sposób wpływa i kształtuje naszą więź małżeńską. To jest klucz do udanego życia, do szczęścia i spełnienia.

Na razie rekolekcje „Wyjdźcie Mu na spotkanie” są dostępne jedynie w języku włoskim i na terenie Włoch. Mamy nadzieję na ich tłumaczenie i organizację w języku polskim.