Rekolekcje „Z Jezusem na misje” podejmują temat posłannictwa każdego małżeństwa i jego działalność misyjną w Kościele. Pogłębiając rozważania o tożsamości chrześcijańskich małżonków rekolekcje przybliżają specyficzną misję udzieloną małżeństwom przez Kościół. Katechizm Kościoła Katolickiego wyraźnie mówi o „szczególnym posłaniu w Kościele” (KKK 1534). Co to znaczy, że jesteśmy posłani? W jaki sposób mamy realizować naszą misję w Kościele? Czy małżeństwo ma charakter misyjny? W jaki sposób przeżywać to posłannictwo na co dzień?

Na razie rekolekcje „Z Jezusem na misje” są dostępne jedynie w języku włoskim i na terenie Włoch. Mamy nadzieję na ich tłumaczenie i organizację w języku polskim.