„Dzięki łasce Sakramentu Małżeństwa dom jest miejscem ewangelizacji oraz rozwoju wspólnoty”

Na drugie spotkanie w Sacrofano jechaliśmy z wielką radością. Posiadając już wcześniejsze doświadczenie dobrych wykładów, wspólnej modlitwy, krzepiących rozmów i bliskości nie mogliśmy się doczekać końca czerwca. Wykładowcy zaproszeni przez Don Renzo stanęli na wysokości zadania: posiadana przez nich wiedza i ogromna różnorodność perspektyw naszkicowała obraz rodziny jako podstawowego środowiska przekazywania wiary.

Nawiązując do historii Narodu Wybranego biblista don Fabio Rosini pokazał ewolucję ogniska rodzinnego, w którym dzieci przejmują wiarę od rodziców. Odwołał się do najprostrzego narzędzia jakim jest opowiadanie historii. Relacje ustne pełniły ważną rolę we wspólnotach plemiennych i ludach koczowniczych i w naturalny sposób zwyczaj ten przejęli Żydzi. Opowiadanie o wyjściu z Egiptu powtarzane podczas każdej Paschy nie tylko zapoznaje dzieci z historią narodu i własnej rodziny ale także pokazuje niezwykłą więź z Bogiem, Jego opiekę i wierność zawartemu przymierzu. Również dzisiaj i również my – Chrześcijanie możemy wykorzystywać opowiadanie historii aby naszym dzieciom przekazywać wiarę, aby tłumaczyć świat i pokazywać działanie Boga w konkretnej rzeczywistości naszego życia.

Profesor Robert Cheaib podjął refleksję na temat przekazywania wiary w świetle najnowszej adhortacji Amoris Laetitia. Jako mąż i ojciec każdy element analizowanego dokumentu uzupełniał przykładami z własnego życia. Aby mieć co przekazać dzieciom trzeba zacząć od siebie – ta oczywista prawda była punktem wyjścia dalszych rozważań. Często zapominamy o konieczności świadectwa własnego życia, zamykamy się każdy w swoim pokoju, modlimy się w ukryciu. Młode pokolenie musi zobaczyć rodziców jako świadków Ewangelii, ludzi żyjących w żywej relacji z Bogiem. Ogromnie ważne jest aby dzieci widziały rodziców w kontekście ich miłości. Nie nauczymy dzieci przebaczenia jeśli tylko im o tym opowiadamy. Jeśli jednak dziecko zobaczy w jaki sposób przepraszam mojego męża albo żonę, w jaki sposób przebaczam to trafia do samego serca. Modlitwa całą rodziną, udział w Eucharystii, rozmowy o wierze, czytanie Pisma Świętego to najprostrze narzędzia jakimi możemy się posłużyć w przekazywaniu wiary.

Udział w adoracji Najświętszego Sakramentu przygotowanego przez organizatorów wzruszył nas do głębi. Posługując się symbolem światła doświadczyliśmy, że czerpiąc ze źródła jakim jest Chrystus możemy zanieść światło do każdego z naszych domów, do naszych wspólnot i parafii. Rozprzestrzenianie się światła, które dzieląc się nie doznaje uszczerbku pozwolił nam doświadczyć naszej misji ewangelizacyjnej. Szczególnie wzruszające było ofiarowanie światła małżonkom po rozwodzie, którzy postanowili być wiernym swojej przysiędze małżeńskiej. Ich obecność we wspólnocie jest szczególnym darem.