Małżeństwa

na co dzień

Jak żyć sakramentem

Nasza Miłość

nie wygasła

Co zrobić żeby

Mistero Grande

czyli wszystko co chcieliście wiedzieć o Sakramencie Małżeństwa ale baliście się zapytać

Spuścizna Jana Pawła II jeszcze długo będzie rezonować w Kościele pobudzając do dogłębnych analiz i różnorodnych inicjatyw. Pozostawiając po sobie tysiące stron będących świadectwem żywego zainteresowania człowiekiem i jego relacją z Bogiem Papież zostawił nam zadanie, aby nie ustawać w wysiłku nie tylko rozwijając teologiczną refleksję ale nade wszystko troszczyć się o rozwój naszej osobistej relacji z Jezusem. Rozważania o naturze miłości mężczyzny i kobiety, które powstawały jeszcze kiedy był biskupem Krakowa, stanowią jeden z ważniejszych elementów jego nauczania. Seria stu trzydziestu katechez środowych, które wygłosił od 1979 do 1984 roku zawierają wskazówki dla wszystkich małżonków w ich drodze do świętości.

św. Jan Paweł II

św. Jan Paweł II

papież

Człowiek nie jest tym, kim siebie ogląda w reklamie i nowoczesnych mediach. Jest kimś więcej (...) jako jedność duszy i ciała, jako osoba. Jest kimś więcej przez swoje powołanie do miłości, które wprowadza mężczyznę i kobietę w wymiar „wielkiej tajemnicy”.
LIST DO RODZIN, 1994

„Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem.
Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła.”

Ef 5, 31-32