Rdz 2,24

"Stają się jednym ciałem"

Mk 6,37

"Wy dajcie im jeść!"

Zapraszamy Was na Dni Skupienia!

Zapraszamy wszystkich małżonków na spotkania Projektu Misterogrande organizowane w każdym kwartale roku kalendarzowego. W 2020 roku podczas spotkań będziemy rozważać w jaki sposób uzupełniają się sakramenty małżeństwa i kapłaństwa. Spotkania mają formułę otwartą i są organizowane w różnych miejscach Polski (i Europy). Podczas każdego z nich przewidziana jest wspólna Eucharystia, adoracja Najświętszego Sakramentu, wykład oraz czas na dialog małżeński. Zmartwychwstały i żyjący Chrystus chce się z Wami spotkać. Jeżeli potrzebujecie duchowej pobudki albo umocnienia na wspólnej drodze te spotkania są dla Was!